loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Hướng dẫn sử dụng Tính năng tin nhắn trong trình biên tập ứng dụng

Đây là hướng dẫn sử dụng tính năng Tin nhắn trong trình biên tập ứng dụng.

Có thể dự án của bạn có nhiều Quản trị viên – Biên tập viên làm việc trên cùng một ứng dụng. AppTeng mang đến cho bạn khả năng chia sẻ ứng dụng giữa nhiều Quản trị viên – Biên tập viên để làm việc với nhau trên cùng một dự án.

Nhưng làm thế nào họ có thể nói chuyện với nhau về những thay đổi mà họ thực hiện, chia sẻ ý tưởng về ứng dụng tuyệt vời mà họ đang xây dựng?

Tính năng tin nhắn trong trình biên tập ứng dụng sẽ giải quyết cho những nhu cầu này.

Với tính năng này, luôn trực tiếp bên trong trình biên tập ứng dụng của bạn, bây giờ bạn có thể chia sẻ ý tưởng của bạn và cho các đồng nghiệp những gì bạn đang làm. Bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh…..:

Trong trình soạn thảo ứng dụng của bạn, bấm vào Cài đặt >>>> Tin nhắn.

 

Nhập tin nhắn của bạn sau đó click vào nút “Gửi”

 

Các đồng nghệp khác sẽ nhìn thấy thông báo từ trình biên tập của họ và trả lời bạn với thao tác tương tự:

 

 

 

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức