loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Xuất bản ứng dụng trên iOS: Lỗi không thể tạo ra chứng chỉ phân phối iOS, vượt quá số lượng tối đa.

Tài khoản Nhà phát triển Apple chỉ cho phép bạn có thể tạo tối đa 3 Chứng chỉ phân phối iOS, nếu bạn đã tạo ra Chứng chỉ phân phối mới và hệ thống Apple sẽ thông báo bạn không thể tạo Chứng chỉ mới. Lúc này bạn có thể xóa Chứng chỉ phân phối cũ. Đừng lo lắng, xóa giấy chứng nhận phân phối không ảnh hưởng đến các ứng dụng đã được xuất bản.

Nếu bạn xóa Chứng chỉ phân phối iOS đã được sử dụng để tạo ra Provisioning Profile, khí đó Provisioning Profile sẽ không còn hợp lệ, nhưng nó không ảnh hưởng đến các ứng dụng của bạn, chỉ cần đến cấu hình dự phòng đã được sử dụng để biên dịch ứng dụng.

Bạn có thể xóa một Chứng chỉ phân phối cũ từ liên kết này: https://developer.apple.com/account/ios/certificate/distribution

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức