loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Hoàn tất đăng ký Xuất bản !

Bạn đã hoàn tất 5 bước Tạo ứng dụng di động. Hãy chuyển qua phần đăng ký Kế hoạch xuất bản ứng dụng của bạn trên Apple Store và Android CH-Play:

Tại TAB Xuất bản, Click vào Nút:

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XUẤT BẢN ỨNG DỤNG TRÊN APPLE STORE VÀ ANDROID CH-PLAY NGAY

Màn hình chuyển qua bước kế tiếp:

Tại ô nhập Thông tin của bạn, hãy nhập đầy đủ các thông tin cào tất cả các trường dữ liệu.

Tiếp theo, hãy chọn kế hoạch xuất bản phù hợp với bạn nhất

Lưu ý quan trọng:

Hình ảnh này có tính chất minh hoạ ở thời điểm xuất bản hướng dẫn này. AppTeng toàn quyền quyết định các Chính sách áp dụng cho người dùng nền tảng và các Chính sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước, phù hợp với các Quy định của Pháp luật và Chính sách phát triển của AppTeng trong các giai đoạn.

Nếu bạn thấy hình ảnh không giống như minh hoạ này, vui lòng liên hệ với AppTeng để được hướng dẫn.

Sau khi bạn chọn Kế hoạch Xuất bản ứng dụng của bạn, màn hình sẽ hiển thị Chi tiết hoá đơn thanh toán.

1. Nếu bạn chọn một trong các kế hoạch Xuất bản ứng dụng Miễn phí:

Hoá đơn hiển thị là 0 đồng. Bạn không cần phải thanh toán và chúng tôi sẽ xuất bản ứng dụng Miễn phí cho bạn.

Click vào Xác nhận đã đọc và Đồng ý với các Quy định Xuất bản ứng dụng của AppTeng.

2. Nếu bạn chọn Kế hoạch Xuất bản ứng dụng Thương mại:

Bạn có thể chọn các hình thức thanh toán phù hợp nhất với bạn.

- Chọn PayPal: Hệ thống sẽ chuyển bạn tới Cổng thanh toán trực tuyến PayPal (bạn cần có tài khoản PayPal)

- Nếu bạn chọn hình thức thanh toán qua ATM trong nước - Internet Banking - Trực tiếp, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành xuất bản ứng dụng/kích hoạt tài khoản của bạn khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán. Việc này có thể sẽ cần tới 48h để chúng tôi xác nhận việc thanh toán của bạn.

Bạn đã hoàn tất.

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức