Làm thế nào để tạo File .APK và .IPA ứng dụng của tôi ?

Sau khi đăng ký Xuất bản ứng dụng với AppTeng, quay trở lại TAB Xuất bản, kéo xuống dưới và bạn sẽ nhìn thấy chế độ Tạo Mã nguồn .APK và .IPA như hình ảnh dưới đây:

Hãy bắt đầu sử dụng tính năng miễn phí tuyệt vời, duy nhất tại Việt Nam để Tạo và Xuất bản hàng ngàn ứng dụng di động trên Apple Store và Android CH-Play Miễn phí trọn đời của bạn ngay bây giờ.