loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Làm thế nào để tạo Chứng chỉ CSR cho xuất bản ứng dụng iOS?

Trước tiên bạn cần hiểu Certificate là gì? Và cần hiểu tại sao chúng ta phải làm điều này?

Certificate là chứng chỉ, hay chứng nhận, nó chứng nhận cho bạn được phép biên tập Xcode trên thiết bị của Apple, Xuất bản ứng dụng của bạn lên Store của Apple.

Nếu không có Certificate bạn sẽ không thể làm được những việc đó.

Thực tế, đây là cách tạo ràng buộc để kiếm tiền của Apple, vì để có Certificate bạn phải có tài khoản Nhà phát triển Apple trước với giá 99$.

Đây là cách kiểm duyệt xem ta đã mua vé để vào cửa hay chưa vậy.

Bản chất là thế nhưng bạn chỉ cần hiểu trước tiên Certificate được dùng để Biên Xcode và Xuất bản ứng dụng thì mới Tải lên Apple Store được.

Bây giờ bắt đầu tạo Certificate CSR

Trên máy MAC, request một Certificate

Mục đích của việc request này để tạo ra file Certificate request sử dụng nó cho các bước tạo Chứng chỉ sau đó.

Sử dụng Spotlight để mở Truy cập Chuỗi khoá (Search Keychain Access)

Sau khi mở Truy cập Chuỗi khoá (Keychain Access) > Từ menu Truy cập Chuỗi khoá (Keychain Access) > Trợ lý Chứng nhận (Certificate Assistant) > Yêu cầu chứng nhận từ tổ chức chứng nhận (Request a Certificate From a Certificate Authority)

 

 

Nhập Email tài khoản Nhà phát triển Apple Developer của bạn vào, và nhớ chọn Được lưu vào ổ đĩa (Saved to disk)

 

 

 

Chọn nơi để lưu Certificate request, trong ví dụ này chúng tôi lưu ở Desktop.

Bạn đã hoàn thành việc tạo Certificate. Hãy lưu giữ nó cẩn thận để sử dụng lâu dài. 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức