2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Làm thế nào để tạo Chứng chỉ Phân phối cho xuất bản ứng dụng iOS ?

Trong phần này bạn sẽ sử dụng file CSR đã tạo và lưu trên máy tính của bạn. Nếu bạn chưa tạo file CSR - Hãy tạo nó ngay bây giờ.

Truy cập vào trang http://developer.apple.com chọn Account

Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn:

Chọn Certificates, identifiers & Profiles

Khi vào trong ta tập trung ở phần iOS, tvOS, watchOS với các mục:

Certificates: Nơi chứa các certificate đã tạo trước đó, cũng là nơi để tạo certificate mới. Truy cập menu Production:

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ TỐI ĐA 3 CHỨNG CHỈ PHÂN PHỐI. Một chứng chỉ phân phối có thể sử dụng chung cho tất cả các ứng dụng. Mỗi chứng chỉ có hạn sử dụng 12 tháng, khi hết hạn, bạn có thể xoá bỏ nó và Tạo Chứng chỉ phân phối mới. Bạn cũng có thể Tạo chứng chỉ phân phối mới bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng tối đa không quá 3 chứng chỉ.

Chọn dấu + góc bên phải

Kéo xuống phần Production chọn App Store and Ad Hoc:

Chú ý: Nếu đã đăng ký 3 certificate distribution thì ta sẽ ko đăng ký được nữa và phần App Store and Ad Hoc sẽ bị disable, muốn đăng ký ta phải Xoá bỏ (Revoke) một trong 3 chứng chỉ đã đăng ký.

Sau khi nhấn Continue:

Nhấn continue, click chuột vào Choose File - chọn đường dẫn tới file CSR, rồi nhấn Continue

Hệ thống sẽ tạo Chứng chỉ Phân phối, hãy tải về và lưu vào thư mục chung nơi có Chứng chỉ CSR. 

Bạn vào đấy Click đúp chuột (2 lần) để add vào Truy cập Chuỗi khoá (tính năng Truy cập Chuỗi khoá cần được mở trên máy tính của bạn)

Bạn đã hoàn thành việc Tạo Chứng chỉ phân phối.