2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Làm thế nào để Tạo Chứng chỉ Thông báo đẩy (Push) cho Xuất bản ứng dụng iOS ?

Truy cập vào trang http://developer.apple.com chọn Account

Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn:

 

Chọn Certificates, identifiers & Profiles

 

Đi đến Identifiers chọn phần App IDs như bên dưới

 (H1)

Đặt tên App ID, App ID Prefix ta ko cần quan tâm, nó chính là ID của developer hoặc team ID 

(H2)

Bundle ID: rất chú ý phần này, nó chính bằng Bundle ID của App trên xcode, nếu ko khớp nhau app sẽ ko submit được.

(H3)

Ta vào xcode để lấy Bundle ID:

(H4)

(H5)

Copy Bundle ID ta paste vào Bundle ID trên web, nhấn nút Submit bên dưới

(H6)

(H7)

Ta đã đăng ký thành công App ID

(H8)