2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Làm thế nào để Tạo Chứng chỉ Thông báo đẩy (Push) cho Xuất bản ứng dụng iOS ?

Truy cập vào trang http://developer.apple.com chọn Account

Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn:

 

Chọn Certificates, identifiers & Profiles

 

Click vào “Identifiers” từ Menu bên trái sau đó Click vào dấu + như hình ảnh dưới đây:

 

 

Chọn “App IDs” và sau đó Click vào “Continue”:

Nhập Tên ứng dụng và Bundle ID của ứng dụng:

Kéo xuống phía dưới, chọn “Push Notifications” từ danh sách “Capabilities“:

- Click vào “Continue“.

- Sau đó Click “Register“.

- Trong danh sách, tìm App ID vừa tạo và Click vào nó.

- Kéo xuống dưới, tại phần Push Notifications, click vào “Configure”:

 

 

- Trong phần “Production SSL Certificate” Click vào “Create Certificate”:

 

Click vào “Choose File” và tải lên Chứng chỉ CSR mà bạn đã tạo trước đó, cùng với Chứng chỉ CSR đã dùng để tạo Chứng chỉ phân phối:

 

 

- Tải xuống Chứng chỉ Thông báo đẩy (aps.cer) vừa được tạo. Lưu trữ cẩn thận trong thư mục chứng chỉ của ứng dụng này trên máy tính của bạn.

 

 

- Click chuột vào “< All Certificates“

- Click đúp chuột vào Chứng chỉ Thông báo đẩy (aps.cer) để thêm nó vào Keychain Access.

Bạn đã hoàn tất việc tạo Chứng chỉ Thông báo đẩy.