loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Tuỳ chỉnh cho Mẫu Giao diện Circle Menu - Template Metro

Hướng dẫn tuỳ chỉnh CSS sau đây giúp bạn tuỳ chỉnh mẫu giao diện Circle Menu - Template Metro

Hãy xem hình ảnh dưới đây:

 

 

 

Để thực hiện điều này, đi tới Tuỳ chỉnh CSS nâng cao tại TAB Màu sắc, dán đoạn code sau:

.layout_siberian_year .homepage-custom.translucent { 
    border-radius: 0; 
} 
.layout_siberian_year label.menu-open-button.homepage-custom.menu-item { 
    border-radius: 0; 
}

 

Nếu muốn tuỳ chỉnh thành hình vuông trên nền giao diện, hãy dán đoạn code này.

.layout.layout_siberian_year.modal .items { 
    border-radius0; 
}

 

Tuỳ chỉnh này chỉ áp dụng cho mẫu giao diện Circle Menu - Template Metro

Chúc bạn thành công.

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức