loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Làm thế nào để thay đổi kích thước Font chữ trong ứng dụng ?

Bạn đã biết về cách Thêm Font chữ tuỳ chọn vào ứng dụng.

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn thay đổi kích thước Font chữ trong ứng dụng.

Thêm đoạn code CSS sau vào Tuỳ chỉnh CSS nâng cao tại TAB Màu sắc:


h2 {
font-size: 16px !important;;
font-family: 'Roboto', sans-serif !important; }

p {
font-size: 16px !important;;
font-family: 'Roboto', sans-serif !important; }

Bạn có thể tuỳ chỉnh:

Kích thước Font chữ với font-size

Tên Font chữ với font-family

Bạn có thể sử dụng Công cụ dành cho Nhà phát triển để kiểm tra thuộc tính cho khu vực Font chữ của bạn và thay vào h2 hoặc p với mã CSS trên đây.

Bạn đã hoàn tất.

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức