loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Bước 3: Các thao tác với TAB Module

Bước 3: Module có 2 vùng:

1. Các Module hiện có trong ứng dụng của bạn.

TAB này hiển thị các Module hiện có trong ứng dụng của bạn. Khi bạn thêm mới Module nào thì nó sẽ hiển thị ở đây. Có thể sẽ có sẵn các Module nếu ở bước 1 bạn đã chọn sử dụng Cấu trúc mẫu ứng dụng bất kỳ nào đó. Hoặc không hiển thị bất cứ Module nào.

Khi chưa có Module nào trong ứng dụng:

Bạn có thể di chuyển chuột vào từng Module và thao tác: 

- Click vào Module để hiển thị khu vực thiết lập cài đặt nội dung cho Module.

- Drag chuột để di chuyển Module sang trái (tương ứng với di chuyển Module lên vị trí hàng đầu) hoặc sang phải (tương ứng với di chuyển Module xuống các vị trí tiếp theo) trong ứng dụng của bạn.

- Click chuột vào dấu (x) để xoá Module ra khỏi ứng dụng (Lưu ý sau khi bạn xoá, cần F5 lại trình duyệt để hệ thống xoá cache lưu trữ trước khi thao tác các bước tiếp theo).

 

Hộp thoại cảnh báo khi bạn quyết định xoá 1 Module từ ứng dụng. Hãy thận trọng với thao tác này.

2. Thêm vào ứng dụng các Module phù hợp nhu cầu của bạn.

Bạn có thể chọn từ Danh sách các Module để thêm vào ứng dụng của bạn. Việc thêm Module rất đơn giản, bạn chỉ cần Click vào Module trong Danh sách là Module sẽ được tự động thêm vào ứng dụng của bạn.

Khi bạn chọn thêm Module bất kỳ, sẽ bật lên Bảng mô tả tính năng cơ bản của Module để bạn tham khảo trước khi quyết định Thêm Module vào ứng dụng của bạn.

Sau khi Thêm Module. Khu vực Thiết lập các Cài đặt Module sẽ tự động xuất hiện để bạn Thiết lập cáu hình, Nhập nội dung, Tuỳ chỉnh.....cho Module.

Để biết chi tiết tính năng và Thao tác với từng Module, hãy xem qua phần: Hướng dẫn sử dụng các Module trên nền tảng AppTeng.

Bạn đã hoàn tất Bước 3: Các thao tác với TAB Module. Hãy đi tới Bước 4: Các thao tác với TAB Ứng dụng

Đi nhanh tới các Bước thao tác:

Bước 1: Các thao tác với TAB Thiết kế

Bước 2: Các thao tác với TAB Màu sắc

 

Bước 5: Các thao tác với TAB Xuất bản

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức