loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Bước 4: Các thao tác với TAB ứng dụng

Bước 4 có 3 vùng thao tác chính liên quan chủ yếu tới các hình ảnh cơ bản trong ứng dụng của bạn. Trước khi thực hiện ở bước 4 này, bạn hãy chuẩn bị các hình ảnh chính cho icon ứng dụng, hình ảnh khởi động và icon Thông báo đẩy. Bạn nên tải lên trước khi xuất bản ứng dụng, vì sau đó nếu muốn thay đổi bạn sẽ phải cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng của bạn.

1. Tải lên hình ảnh icon của ứng dụng (Kích thước hình ảnh 256x256 px hoặc 512x512 px với định dạng .png không anpha)

2. Tải lên hình ảnh icon cho Thông báo đẩy:

- Tải lên icon dạng vector cho thanh trạng thái - (Kích thước icon 128x128 px với định dạng .png không anpha)

hoặc:

- Tải lên icon dạng hình ảnh cho Trung tâm Thông báo - (Kích thước icon 512x512 px với định dạng .png không anpha)

Bạn có thể theo dõi sự thay đổi mô phỏng trước khi ứng dụng của bạn đã được xuất bản và người dùng nhận các Thông báo đẩy. Nếu bạn không tải lên, hệ thống sẽ tự động lấy icon mặc định.

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh màu sắc chi icon Thông báo đẩy bằng cách click vào vùng Màu sắc:

3. Tải lên hình ảnh khởi động của ứng dụng:

Hình ảnh khởi động của ứng dụng sẽ được người dùng tải về ngay khi họ tải ứng dụng từ Apple Store và CH-Play Android. Khi người dùng mở ứng dụng, hình ảnh này sẽ hiển thị trong lúc chờ đợi ứng dụng kết nối Internet, tbhowif gian nhanh hoặc chậm do tốc độ kết nối Internet thiết bị của người dùng.

Bạn cần tải lên đầy đủ 5 hình ảnh với các kích thước tương ứng như hướng dẫn, định dạng của hình ảnh tốt nhất là .png không anpha, tuy nhiên bạn cũng có thể tải lên hình ảnh .jpg hoặc .jpeg

h5

Bạn đã hoàn tất bước 4. Bây giờ chuyển qua Bước 5: Các thao tác với TAB Xuất bản

Đi nhanh tới các Bước thao tác:

Bước 1: Các thao tác với TAB Thiết kế

Bước 2: Các thao tác với TAB Màu sắc

Bước 3: Các thao tác với TAB Module

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức