2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Địa điểm

Với Module này, bạn có thể tạo ra danh sách các địa điểm.

Module sẽ hiển thị tất cả các địa điểm bạn nhập vào trên bản đồ, hoặc nếu người sử dụng ứng dụng Click một địa điểm cụ thể, nó sẽ có các hướng dẫn di chuyển đến địa điểm đó này, bằng cách đi bộ hoặc lái xe. 

Sự xuất hiện địa điểm được hệ thống tự động sắp xếp theo khoảng cách giữa các địa điểm và vị trí của người sử dụng ứng dụng, từ gần đến xa.

Thêm Module Địa điểm vào ứng dụng của bạn, click vào dấu “+” để thêm địa điểm cụ thể vào danh sách.

Nhập Tiêu đề, Mô tả ngắn và Hình ảnh cho địa điểm này, nó sẽ hiển thị trong danh sách.

Sau đó, bạn nhập địa chỉ cho vị trí này, hoặc tọa độ của nó.

Khi bạn nhập địa chỉ cho địa điểm, hệ thống sẽ tự động quét nhanh gợi ý các địa điểm, nếu bạn chọn địa chỉ từ danh sách, toạ độ sẽ được tự động bổ sung.

Bạn có thể thêm Hình ảnh thu nhỏ cho địa chỉ này, nhưng nó không phải là bắt buộc.

Nếu bạn đánh dấu vào tuỳ chọn “Hiển thị địa chỉ”, địa chỉ này sẽ được hiển thị trong bảng của địa điểm. Nếu bạn đánh dấu vào tuỳ chọn “Nút hiển thị vị trí” hộp kiểm, Module sẽ hiển thị nút điều hướng dẫn đường cho phép sử dụng ứng dụng của bạn đường đi đến địa điểm này.

Sau đó, bạn có thể thêm các phần khác như văn bản + hình ảnh, thư viện ảnh, video, trang bìa. Những phần này cơ bản giống như Module Tuỳ chỉnh (xem thêm Hướng dẫn sử dụng Module Tuỳ chỉnh)

Lưu các dữ liệu đã nhập.

Sau khi hoàn thành, khi sử dụng ứng dụng, người dùng của bạn sẽ nhìn thấy danh sách các địa điểm như thế này:

Người dùng ứng dụng cũng có thể xem trên Bản đồ như thế này:

 

Tính năng Cài đặt tìm kiếm

Bạn có thể tìm điểm khác nhau mà bạn quan tâm dựa trên bốn loại tìm kiếm:

Click vào các tuỳ chọn Tìm kiếm trên Module của bạn:

- Tuỳ chọn “Văn bản” cho phép bạn thực hiện một tìm kiếm cổ điển bằng từ khoá (ví dụ từ khoá “siêu thị”)

- Tuỳ chọn “Kiểu” cho phép bạn tìm kiếm theo thẻ

- Tuỳ chọn “Địa chỉ” cho phép bạn tìm kiếm theo địa chỉ

- Tuỳ chọn “Khoảng cách” cho phép tìm kiếm các địa điểm nằm trong bán kính bạn thiết lập tính tưg vị trí thiết bị của người sử dụng ứng dụng theo định vị GPS.

Lưu ý: Nếu chọn tuỳ chọn tìm kiếm “Kiểu”, bạn phải thêm thẻ Tag vào địa điểm mà bạn muốn người dùng có thể tìm kiếm với tuỳ chọn “Kiểu”:

Cuối cùng, đây là kết quả bên trong ứng dụng:

Bạn đã hoàn thành.