2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Bản đồ

Module Bản đồ giúp người dùng ứng dụng của bạn xác định đường đi đến địa chỉ Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng của bạn một cách nhanh chóng từ vị trí đứng của họ dựa trên định vụ GPS thiết bị. Cấu hình Module rất đơn giản và nhanh chóng.

Thêm Module này vào ứng dụng của bạn và thiết lập địa chỉ Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng.

Nền tảng AppTeng sử dụng hệ bản đồ Google Maps, khi bạn nhập địa chỉ mà địa chỉ này đã được lưu trong cơ sở dữ liệu của Google, nó sẽ hiển thị tự động cho bạn chọn:

Thiết lập đơn vị tính cho người sử dụng ứng dụng của bạn (theo Mét hoặc Kilomet)

Người sử dụng sẽ nhìn thấy điều hướng đường đi từ vị trí của họ tới địa chỉ của bạn như thế này. Họ có thể xác định đường đi bằng ô tô, đi bộ hoặc xe bus.

 

Bạn đã hoàn thành.