2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Đăng nhập

Module này sẽ khoá một phần hoặc toàn bộ ứng dụng, người dùng sẽ cần Đăng nhập để có thể xem các Module do bạn chỉ định.

Trước tiên, bạn phải thêm Module Đăng nhập vào ứng dụng của bạn. 

Bây giờ, bạn bắt đầu thể thiết lập nó.

Có hai cách để người dùng Đăng nhập. Sử dụng mã QR hoặc truy cập bằng tài khoản đã đăng ký. Có thể sử dụng cả hai cùng một lúc nếu bạn muốn, điều này tùy thuộc vào bạn.

Chọn QRCode để hiển thị mã QR, bạn sẽ cần lưu, in ấn chính xác mã này và người dùng của bạn sẽ sử dụng nó để Đăng nhập vào các Module cần Đăng nhập do bạn chỉ định.

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào để thiết lập khoá các Module.

Tuỳ chọn “Mặc định cho tất cả người dùng”

Nếu bạn chọn “Đồng ý”, tất cả những người dùng đã tài khoản trên ứng dụng của bạn, hoặc người dùng tạo một tài khoản trên ứng dụng của bạn, sẽ được phép truy cập vào các Module bị khoá. Thiết vào “Đồng ý” rất hữu ích để tạo ra một cơ sở dữ liệu của người sử dụng đã đăng ký kết nối với nội dung các Module của bạn.

Nếu bạn chọn “Không” , khi đó bạn sẽ phải cấp quyền cho từng người dùng của bạn một cách thủ công từ Menu “Người sử dụng”.

Tuỳ chọn “Khóa toàn bộ các Module”

Nếu bạn chọn “Đồng ý” , toàn bộ các Module trong ứng dụng của bạn sẽ bị chặn. Người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản và được bạn cấp quyền.

Nếu bạn chọn “Không”, chỉ các Module do bạn chỉ định mới bị khoá.

Bạn có thể chọn từ danh sách các Module bạn muốn người dùng Đăng nhập nếu họ muốn truy cập. Tất nhiên, bạn phải có các Module trong ứng dụng của bạn. Bạn luôn có thể tuỳ chỉnh các lựa chọn này. Các Module bị khóa sẽ không được hiển thị cho người sử dụng cho đến khi họ được cấp quyền để truy cập. Khi đó chỉ xuất hiện Module “Đăng nhập” trên ứng dụng của họ. Khi người dùng đăng nhập và được cấp quyền, Module “Đăng nhập” biến mất và tất cả các Module bị khoá sẽ được hiển thị:

Làm thế nào để cho phép người sử dụng?

Nếu bạn chọn “Không” , khi đó bạn sẽ phải cấp quyền cho từng người dùng của bạn một cách thủ công từ Menu “Người sử dụng”.

Nhấn vào nó. Tất cả những người dùng đã tạo ra một tài khoản trong ứng dụng của bạn, được liệt kê.

Click để chỉnh sửa một người dùng (xem hình ảnh)

Nếu bạn muốn cấp quyền cho người dùng, click vào hộp “Người sử dụng này được phép truy cập các Module bị khoá bởi Module Đăng nhập”. 

Sau đó click vào “Lưu”.

Lưu ý khi xuất bản ứng dụng của bạn trên App Store: Trước khi xuất bản ứng dụng, bạn phải tạo tài khoản được cấp phép truy cập các Module bị khoá để Apple tiến hành đánh giá các Module bị khoá của bạn trước khi Apple phê duyệt ứng dụng của bạn.