2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Liên kết

Module Liên kết cho phép bạn nhúng các website hoặc các trang trong website của bạn vào ứng dụng di động.

Ví dụ, bạn có thể tạo Module để nhúng các website báo chí như thế này: 

Click vào Module Liên kết. Hệ thống sẽ mở cửa sổ:

Bây giờ, chúng ta làm việc với phần các nội dung trước tiên, sau đó chúng ta sẽ làm việc với phần thiết kế.

1. Nội dung:

Bước 1: Để thêm địa chỉ website mới, clik vào “+ Thêm đường dẫn URL liên kết”. 

Bước 2: Nhập tiêu đề như bạn muốn và nhập địa chỉ URL website của bạn như hình ảnh dưới đây. Bạn cũng có thể them Logo, icon, hình ảnh bất kỳ trong liên kết của bạn bằng cách click vào dấu cộng và tải lên từ máy tính của bạn.

Bạn có thể tạo không hạn chế các liên kết, bạn chỉ cần lặp lại Bước 1 và Bước 2 trên đây.

Chúng ta có 3 tuỳ chọn cho các liên kết này:

- Không chọn gì: Người dung truy cập các website trong ứng dụng mà không điều hướng ra ngoài trình duyệt web trên điện thoại của họ (khuyên dùng)

- Tuỳ chọn Không có thanh điều hướng : Website sẽ truy cập từ trình duyệt của điện thoại, máy tính bảng của người dùng, nhưng thanh điều hướng trên thiết bị Android sẽ bị ẩn.

- Sử dụng ứng dụng bên ngoài: Website sẽ truy cập từ trình duyệt của điện thoại, máy tính bảng của người dùng, thanh điều hướng trên thiết bị Android sẽ không bị ẩn.

2. Thiết kế

Bạn có thể thay đổi hình ảnh bất kỳ dưới nền cho duy nhất Module này theo ý thích của bạn. Nếu bạn click vào nền (ở đây hình chữ nhật màu xanh), bạn có thể thay đổi nó.

3. Kết luận

Bây giờ, người dùng ứng dụng có thể click vào một liên kết, ứng dụng sẽ được tự động chuyển hướng truy cập trang tới website của bạn. Ví dụ, nếu bấm vào “Dân trí”, người sử dụng ứng dụng sẽ được chuyển hướng vào trang Dân trí.