2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Magento

Module Magento giúp bạn tích hợp cửa hàng Thương mại điện tử trên nền tảng Magento vào trong ứng dụng di động của bạn, Module này thực sự giúp bạn tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua các Cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim....

Để sử dụng nó, thêm Module Magento vào ứng dụng của bạn, nhập URL Magento và hệ thống sẽ tự động tích hợp Shop Website Magento.

 

 

Xem thêm:

Magento là gì ?

- Sử dụng Magento như thế nào ?

- Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Ngân lượng vào Magento.

Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Bảo Kim vào Magento.