2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module WebTeng

(Module này đã đổi tên thành Module Link - bạn có thể tìm thấy nó trong Bảng điều khiển ứng dụng của bạn tại https://appteng.com)

Module WebTeng giúp bạn tích hợp Website WebTeng trên nền tảng WebTeng vào trong ứng dụng di động của bạn, WebTeng cũng bao gồm chức năng tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua Cổng thanh toán trung gian Bảo Kim Để sử dụng nó, thêm Module WebTeng vào ứng dụng của bạn, nhập URL WebTeng và hệ thống sẽ tự động tích hợp Website WebTeng.

Chỉ cần Thêm Module Link vào ứng dụng của bạn, nhập đường dẫn URL Website của bạn và Click Lưu, bạn đã hoàn thành.