2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Woocommerce Link

Module Woocommerce giúp bạn tích hợp cửa hàng Thương mại điện tử Woocommerce trên nền tảng WordPress vào trong ứng dụng di động của bạn, Module này thực sự giúp bạn tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua các Cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim....

Để sử dụng nó, thêm Module Woocommerce vào ứng dụng của bạn, nhập URL Woocommerce và hệ thống sẽ tự động tích hợp Website WP Woocommerce.

Xem thêm:

- Woocommerce là gì ?

- Làm thế nào để cài đặt Woocommerce?

- Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Ngân lượng vào Woocommerce.

Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Bảo Kim vào Woocommerce.