2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Prestashop

Module Prestashop giúp bạn tích hợp cửa hàng Thương mại điện tử trên nền tảng Prestashop vào trong ứng dụng di động của bạn, Module này thực sự giúp bạn tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua các Cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim....

Để sử dụng nó, thêm Module Prestashop vào ứng dụng của bạn, nhập URL Prestashop và hệ thống sẽ tự động tích hợp Shop Website Prestashop.

 

Xem thêm:

Prestashop là gì ?

- Sử dụng Prestashop như thế nào ?

- Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Ngân lượng vào Prestashop.

Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Bảo Kim vào Prestashop.