2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Shopify

Module Shopify giúp bạn tích hợp cửa hàng Thương mại điện tử trên nền tảng Shopify vào trong ứng dụng di động của bạn, Module này thực sự giúp bạn tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua các Cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim....

Để sử dụng nó, thêm Module Shopify vào ứng dụng của bạn, nhập URL Shopify và hệ thống sẽ tự động tích hợp Shop Website Shopify.

 

Xem thêm:

Shopify là gì ?

- Sử dụng Shopify như thế nào ?

- Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Ngân lượng vào Shopify.

Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Bảo Kim vào Shopify.