2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Volusion

Module Volusion giúp bạn tích hợp cửa hàng Thương mại điện tử trên nền tảng Volusion vào trong ứng dụng di động của bạn, Module này thực sự giúp bạn tạo App Shop Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến bởi các Ngân hàng trong nước qua các Cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim....

Để sử dụng nó, thêm Module Volusiony vào ứng dụng của bạn, nhập URL Volusion và hệ thống sẽ tự động tích hợp Shop Website Volusion.

 

Xem thêm:

Volusion là gì ?

- Sử dụng Volusion như thế nào ?

- Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Ngân lượng vào Volusion.

Hướng dẫn tích hợp Cổng thanh toán Bảo Kim vào Volusion.