2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Mã phiếu QR

Module này cho phép bạn Tạo phiếu giảm giá cho khách hàng, Phiếu giảm giá này sẽ được kích hoạt bằng cách quét mã QR bảo mật. Khi phiếu giảm giá được kích hoạt, khách hàng có thể sử dụng số tiền giảm giá trong việc mua dịch vụ sản phẩm từ cửa hàng của bạn.

Điều này có nghĩa là các phiếu giảm giá sẽ không xuất hiện trong ứng dụng của người dung, nó chỉ xuất hiện khi khách hàng quét mã QR (Khi bạn tạo mã giảm giá QR bạn sẽ không nhìn thấy nó cho đến khi bạn đã quét mã QR). 

Là chủ doanh nghiệp khi bạn tạo Phiếu giảm giá QR, bạn sẽ có Mã QR. Bạn có thể phân cung cấp mã QR này trên trang web của bạn hoặc trong các bản tin….. để kích cầu thị trường, hoặc  cung cấp, tặng nó cho các khách hàng cao cấp của bạn, để họ có thể sử dụng nó. Sau khi quét, phiếu giảm giá sẽ xuất hiện trong ứng dụng của họ.

Để thêm nó vào ứng dụng của bạn, chỉ cần nhấp vào Mã phiếu QR từ:

THÊM VÀO ỨNG DỤNG CÁC MODULE PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN

 

Sau đó, chúng ta bắt đầu tạo Phiếu giảm giá QR.

 

Các bước nhập dữ liệu:

- Thêm hình ảnh để minh họa cho Phiếu giảm giá. 
- Đặt tên cho Phiếu giảm giá của bạn. 
- Nhập mô tả cho Phiếu giảm giá của bạn. 
- Nhập các điều kiện cần thiết để truy cập giảm giá này. 
- Tuỳ chọn Phiếu giảm giá được phép sử dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng hoặc không giới hạn. 
- Tuỳ chọn thời gian sử dụng cho Phiếu giảm giá, đặt ngày kết thúc hoặc tuỳ chọn không giới hạn. Bạn có thể dừng chương trình giảm giá này bất cứ khi nào bạn muốn trong tương lai.

Khi bạn đã nhập đầy đủ dữ liệu Phiếu giảm giá, click vào “Tạo QR Code” . Nó sẽ tạo ra một mã QR mà bạn có thể in và hiển thị bất cứ nơi nào bạn muốn cho phép những người sử dụng các ứng dụng để quét nó được hưởng lợi từ Phiếu giảm giá QR của bạn !. 

Lưu ý rằng bạn không cần phải thêm Module quét QR trong ứng dụng của bạn. Các mã phiếu giảm giá QR này sẽ được quét trực tiếp từ ứng dụng trên thiết bị điện thoại, máy tính bảng trong ứng dụng của bạn (không quét từ tính năng scanner mã, nó sẽ không thể hoạt động từ đó).