2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Shop

Module này cho phép bạn tạo Shop sản phẩm. Nó chỉ mang tính chất trưng bày và không thể Đặt hàng, Thanh toán trực tuyến.

Lưu ý:

- Nếu bạn kinh doanh Nhà hàng và có các Thực đơn - Menu, bạn không nên tạo nó với Module này mà nên sử dụng Modole Thực đơn sẽ phù hợp hơn.

- Nếu bạn muốn sử dụng tính năng Thương mại điện tử, xin hãy sử dụng Module Thương mại Điện tử sẽ phù hợp hơn.

Trước tiên cần Tạo danh mục chính (bấm vào “Thêm Danh mục”):

Sau đó bạn sẽ thấy Danh mục đầu tiên của bạn, bạn có thể sửa đổi tên Danh mục.

Nhấp Enter để lưu lại. 

Tiếp theo có 2 lựa chọn:

Thêm Danh mục chính nữa hoặc Danh mục con trong Danh mục chính bằng cách nhấp vào “Thêm Danh mục”

Hoặc trực tiếp tạo ra sản phẩm (bằng cách nhấp vào “Biểu tượng giỏ hàng”):

Việc thêm sản phẩm mới thực sự dễ dàng theo mô tả hình ảnh dưới đây.

Nhấp Lưu nếu bạn đã nhập xong các Thông số cho sản phẩm.

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều biến thể, nhấp Thêm biến thể và phần mở rộng biến thể sẽ xuất hiện:

Ghi chú:

Bạn cần sắp xếp khoa học các Danh mục chính, danh mục con và các sản phẩm của bạn. 

Bạn có thể tạo tất cả Danh mục chính trước, sau đó tạo các Danh mục con và cuối cùng tạo các Sản phẩm trong Danh mục con phù hợp.

Bạn cũng có thể kéo và thả các Danh mục con (trong cùng Danh mục chính) bằng cách nhấp vào xem hình ảnh dưới đây.

- Bạn chỉ có thể tạo ra 2 cấp Danh mục: Danh mục chính và Danh mục con.

Bạn có thể chuyển qua TAB: Giao diện để chỉnh sửa Giao diện Module Shop của bạn theo hình ảnh dưới đây:

Và đây là kết quả:

 

 Bạn đã hoàn tất.