2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Thẻ khách hàng

Bạn có thể tạo ra Thẻ khách hàng thân thiết, thẻ VIP trên ứng dụng cho khách hàng của bạn với Module này;

Để xác nhận điểm cho khách hàng, bạn hoặc nhân viên của bạn sẽ phải nhập một mật khẩu bốn chữ số;

Hình thức sẽ giống như với các loại thẻ nhựa khác hiện có trên thị trường, khách hàng phải xuất trình thẻ của mình để người bán quét mã vào hệ thống, thì nay với thẻ khách hàng này được tích hợp trong ứng dụng, khách hàng của bạn có để đưa ra điện thoại của họ và bạn hoặc nhân viên của bạn phải nhập mật khẩu bốn chữ số để xác nhận điểm cho khách hàng;

Bước 1: Tạo thẻ

Để tạo ra Thẻ khách hàng bạn cần thực hiện các bước sau:

- Tổng số điểm: Là tổng số điểm cho 1 quà tăng/chương trình giảm giá/khuyến mại (Ví dụ: 10 điểm sẽ được tặng 1 chiếc áo sơ mi hoặc khuyến mãi giá trị mua hàng là 10.000 đồng / 1 điểm;

- Ưu đãi: Là nội dung mà bạn dự định sẽ tặng/khuyến mại/chiết khấu cho khách hàng, (theo ví dụ trên là 1 áo sơ mi hoặc tặng 10.000 đồng vào hoá đơn mua hàng);

- Quy định: là những quy định để có thể tặng 1 điểm (theo ví dụ trên thì mỗi khi khách hàng mua giá trị hàng hoá dịch vụ là 500.000 đồng sẽ được tặng 1 điểm);

 

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh minh hoạ cho chương trình của bạn vào các nút: Chương trình đang hoạt động và Chương trình đang tạm dừng

Bước2: Mật khẩu 4 chữ số và tạo mã QRCode

Tính năng này có thể tạo mật khẩu và Mã QRCode cho mỗi nhân viên, mỗi chi nhánh, điểm bán hàng....và do vậy, bạn có thể kiểm tra được những nhân viên nào, chi nhánh hay điểm bán hàng nào đã xác nhận điểm cho khách hàng.

 

Sau khi nhập xong, Click OK, bạn có thể tải về mã QRCode cho nhân viên, chi nhánh, điểm bán hàng đó. Mã QRCode này có thể thay thể cho Mật khẩu.

 

Mã QRCode của nhân viên Nguyễn văn A

Bạn cũng có thể tạo thêm Nhân viên/Chí nhánh/Điểm bán hàng mới nếu muốn

Hướng dẫn sử dụng:

Để xác nhận 1 điểm, khách hàng của bạn chạm vào 1 điểm trong số các điểm còn trống, sau đó đưa máy điện thoại cho nhân viên/chi nhánh/điểm bán hàng để xác nhận

 

và nhân viên/chi nhánh/điểm bán hàng của bạn sẽ nhập mật khẩu/quét mã QRCode để xác nhận.

 

Lưu ý:

- Bạn không thể xoá 1 Thẻ đã tạo, vì nó có giá trị xác nhận điểm của khách hàng của bạn, bạn không thể tuỳ tiện xoá Thẻ sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng;

- Tuy nhiên, bạn có thể tạo Thẻ mới, các khách hàng đang dùng Thẻ cũ, sẽ dùng Thẻ cũ đến khi nó được xác nhận xong, sau đó họ sẽ nhận Thẻ mới.

- Điểm không thể chuyển từ Thẻ này sang Thẻ kia được.