2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Thực đơn - Menu

Module này giúp các Nhà hàng, quán ăn tạo các Menu – Thực đơn. Bạn sẽ có thể tạo không hạn chế Menu – Thực đơn.

Các dữ liệu cần thiết lập:

Tiêu đề:  Ví dụ: “Buffer Buổi sáng”, hoặc “Thực đơn Gia đình”

Giá: Dữ liệu này không bắt buộc, bạn có thể nhập giá riêng biệt trong phần Mô tả tiếp theo, nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn nhập giá để khách hàng lựa chọn tốt hơn.

Mô tả: Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản để tạo ra một Menu – Thực đơn.

Quy tắc: Trường này là không bắt buộc. Bạn sẽ có thể sử dụng nó để chỉ định một số điều kiện, ví dụ “Không áp dụng vào cuối tuần (Thứ bảy, Chủ nhật)”.

Hãy xem các hình ảnh dưới đây: 

Khách hàng của bạn đã sẵn sàng để đặt hàng tại nhà hàng của bạn!

Bạn đã hoàn thành.