2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Tuyển dụng

Với Module Tuyển dụng, bạn có thể tạo ra danh sách tuyển dụng cho Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng của bạn, hoặc tạo ứng dụng tuyển dụng cho nhiều Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng, với nhiều Địa chỉ và Vị trí tuyển dụng khác nhau.

Thêm Module Tuyển dụng vào ứng dụng của bạn trong phần sau: 

THÊM VÀO ỨNG DỤNG CÁC MODULE PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN

(Ghi chú: TAB "Vị trí công việc" sẽ tự động có sẵn sau khi bạn đã tạo Doanh nghiệp, cửa hàng đầu tiên)

1. Tổng quan chung:

Tại phần "Tổng quan chung", bạn có thể cấu hình các cài đặt chung cho Module Tuyển dụng: 

- Hiển thị tìm kiếm: hiển thị thanh tìm kiếm trên trang chính của Module. 

- Hiển thị biểu tượng địa điểm: hiển thị logo của công ty bên cạnh thông báo tuyển dụng.

- Hiển thị thu nhập (mức lương): hiển thị mức lương của vị trí trong công việc.

- Hiển thị liên hệ: Tuỳ chọn hiển thị số điện thoại trang địa điểm.

- Bán kính: Tuỳ chọn hiển thị công việc trong vòng bán kính tính theo định vị GPS của người sử dụng ứng dụng.

- Đơn vị khoảng cách: Tuỳ chọn đơn vị khoảng cách cho Bán kính (Theo Mét hoặc Kilomet)

2. Công ty – Doanh nghiệp:

Trong TAB này bạn có thể thêm một hoặc nhiều Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng kèm theo vị trí toạ độ trên bản đồ.

Hoàn thành thông tin Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng:

Lưu ý: Người quản trị nội dung ứng dụng có thể quản lý việc thêm hoặc xoá bỏ vị trí tuyển dụng và thông tin của Công ty/Doanh nghiệp trực tiếp từ màn hình ứng dụng trên điện thoại di động hoặc Máy tính bảng.

3. Vị trí công việc

Trong phần này bạn có thể thêm thông tuyển dụng cho các vị trí công việc. Hoàn thành thông tin vị trí công việc và chọn một công ty cung cấp công việc này từ danh sách các công ty mà bạn đã tạo.

 4. Danh mục:

Trong phần này bạn có thể tạo danh mục cho các vị trí tuyển dụng.


Các danh mục này giúp người sử dụng ứng dụng dễ dàng tìm theo các phân loại công việc tuyển dụng.

5. Các tính năng của Module trong ứng dụng nền tảng AppTeng:

Việc hiển thị tuyển dụng nhân sự với các công việc được hiển thị trên trang chính của module này.

Trên trang vị trí tuyển dụng, bạn có thể xem chi tiết thông tin tuyển dụng, các thông tin liên hệ với đơn vị tuyển dụng và thông tin của đơn vị tuyển dụng.

Trên trang Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng bạn có thể xem chi tiết về các công ty và tất cả các vị trí tuyển dụng được đăng tuyển bởi Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng này.

Quan trọng: Nếu người dùng được cấp quyền truy cập Quản trị, họ có thể chỉnh sửa các Thông báo tuyển dụng công việc bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa trên trang danh mục:

Người dùng (được cấp quyền) cũng có thể chỉnh sửa thông tin của Công ty/Doanh nghiệp/Cửa hàng bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa và tạo ra Thông báo tuyển dụng bằng cách bấm vào nút Thêm :

 

Bạn đã hoàn thành.