2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Đặt lịch hẹn

Với Module này, khách hàng của bạn có thể lên lịch hẹn với doanh nghiệp của bạn.

Rất dễ dàng để thêm Module này vào ứng dụng. Trước hết, bạn phải bấm vào các tính năng đặt lịch hẹn :

Sau đó, bấm vào  nút +  để thêm vị trí doanh nghiệp của bạn cùng địa chỉ Email.

Nếu bạn có nhiều doanh nghiệp hoặc cửa hàng, chi nhánh, bạn có thể thêm các doanh nghiệp này vào ứng dụng của bạn. Để làm điều đó, bạn chỉ cần click vào nút  + , và lặp lại các bước như trên.

Tại sao cần những thông tin này 
Vị trí của doanh nghiệp quan trọng đối với khách hàng của bạn, để họ biết chính xác nơi họ sẽ lên lịch các cuộc hẹn của họ. 
Ứng dụng sẽ gửi vào email quản lý thông báo về lịch hẹn.

Và kết quả:

Bạn đã hoàn thành.