2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Liên hệ

Module này cho phép bạn tạo Danh mục liên hệ để người sử dụng ứng dụng nhanh chóng liên hệ với bạn.

 

Chỉ cần nhập thông tin vào các trường thông tin, AppTeng sẽ tự động tạo ra các nút MỘT CHẠM cho thông tin Liên hệ Điện thoại, Định vị GPS và các hình thức liên hệ khác: Địa chỉ, Email, Facebook, Website…