2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Thông báo đẩy

Bạn có thể gửi Thông báo đẩy cho tất cả Người sử dụng ứng dụng của bạn, hoặc một vài cá nhân do bạn lựa chọn. Chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng tính năng Thông báo đẩy dựa trên Module Thông báo đẩy trong ứng dụng di động của bạn.

Thêm Module Thông báo đẩy vào ứng dụng của bạn.

Trường hợp 1: Gửi Thông báo đẩy trong Module Thông báo đẩy của ứng dụng cụ thể.

Truy cập vào Bước 3: Module, Click vào Module Thông báo đẩy.

Sau đó, bấm vào dấu Cộng (+), để tạo Thông báo đẩy mới.

Tùy chọn “Mở tính năng hoặc URL tùy chỉnh” cho phép bạn chuyển hướng người dùng đến một đường dẫn URL cụ thể hoặc một trang cụ thể trong ứng dụng của bạn khi họ mở thông báo đẩy. 

Bây giờ, soạn Nội dung Thông báo đẩy của bạn và nhấp chuột vào =>

Lựa chọn gửi cho khu vực cụ thể và bán kính hoặc địa điểm không xác định (theo định vị GPS của người sử dụng ứng dụng)

 Tiếp theo là tuỳ chọn gửi cho người sử dụng nền tảng Thiết bị cụ thể:

- Bao gồm Thiết bị iOS và Andoid.

- Chỉ thiết bị iOS.

- Chỉ thiết bị Android.

Bấm => để tiếp tục

 

Tiếp theo tuỳ chọn thời gian gửi Thông báo đẩy này, bạn có thể gửi ngay bâu giờ hoặc hẹn ngày giờ cụ thể để hệ thống tự động gửi Thông báo đẩy đi cho bạn.

Các tuỳ chọn ngày giờ gửi Thông báo đẩy bạn cần chọn trong hộp thoại sau:

Sau đó click vào “Done” để xác nhận lựa chọn của bạn.

Cuối cùng nhấn vào OK để xác nhận Thông báo đẩy của bạn, Thông báo của bạn sẽ được gửi theo thời gian mà bạn đã chọn.

Để có thể gửi Thông báo đẩy cho từng cá nhân, bạn cần sử dụng Module Thông báo đẩy cá nhân.

Trường hợp 2: Gửi Thông báo đẩy cùng lúc cho nhiều ứng dụng.

Bạn cũng có thể gửi Thông báo đẩy từ Bảng điều khiển ứng dụng của bạn ( áp dụng trong trường hợp bạn muốn gửi Thông báo đẩy tới nhiều ứng dụng)

Click vào Menu Thông báo đẩy ở góc trên bên phải màn hình Bảng điều khiển ứng dụng của bạn:

Trang sau đây sẽ xuất hiện:

 Trang này có các tuỳ chọn gửi Thông báo đẩy tới tất cả ứng dụng hoặc các ứng dụng bất kỳ của bạn từ Danh sách các ứng dụng.

Các thao tác gửi Thông báo đẩy tương tự như trường hợp gửi Thông báo đẩy trong Module Thông báo đẩy của ứng dụng cụ thể trên đây.

Bạn đã hoàn tất!