2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Tin nhắn trong ứng dụng

Module Tin nhắn trong ứng dụng cho phép bạn gửi Tin nhắn tới những người dùng hiện đang sử dụng ứng dụng của bạn.

Hãy bắt đầu tạo thông điệp mới bằng cách nhấp vào dấu Cộng (+) 

Nhập tiêu đề và Nội dung Tin nhắn. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình của người dùng của bạn.

Sau đó bấm vào  nút (->) để tiếp tục quá trình và lựa chọn nếu bạn muốn thông điệp của bạn sẽ được gửi đến địa điểm cụ thể hoặc không.

Bạn có thể đặt ngày hết hạn cho thông điệp của bạn.

Bạn có thể thiết lập thông điệp của bạn được gửi đi ngay bây giờ, hoặc bạn có thể lập trình để gửi vào một thời điểm và thời gian cụ thể.

Hỏi: Tôi muốn gửi thông báo đẩy cá nhân cho từng người hoặc danh sách một số người dùng của tôi có được không ?

Trả lời: Tất nhiên rồi, bạn luôn có lựa chọn này, hãy xem hình ảnh minh hoạ dưới đây:

Lưu ý quan trọng: 

Thông báo đẩy cho mỗi cá nhân hoạt động trên nguyên tắc gửi đến ID của thiết bị của người dùng đã đăng ký.
Trong thực tế không thể có được tên người dùng từ một thiết bị, trong các điều khoản quy định của Apple, hệ thống không thể biết tên người dùng có được chấp nhận để nhận được thông báo đẩy cho một ứng dụng hay không.

Do vậy, chỉ những người dùng đã tạo tài khoản trong ứng dụng và họ phải đồng ý nhận các thông báo đẩy, ứng dụng khi đó sẽ được liên kết với ID thiết bị và danh sách người dùng đăng ký sẽ được thiết lập.

Hỏi: Tôi không thấy bất kỳ người dùng được liệt kê, hoặc tôi không thể chọn người dùng. Chuyện gì xảy ra? 
Trả lời: Có một vài khả năng: 
1. Ứng dụng của bạn chưa xuất bản.

2. Chưa có người dùng đăng ký.

3. Người sử dụng đã đăng ký nhưng họ chưa đăng ký ID thiết bị.

Sau đó Click OK để hoàn tất.