2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Lịch

Module Lịch giúp bạn chia sẻ với người dùng ứng dụng của bạn nơi và ngày diễn ra sự kiện của bạn. Ví dụ: Khai trương, Tuần lễ giảm giá, Lịch họp Khách hàng thân thiết, Lịch học tập, Lịch sự kiện, Lịch hội thảo, Lịch họp……

Để thiết lập Module Lịch, bấm vào Module “Lịch” tại khu vực:

THÊM VÀO ỨNG DỤNG CÁC MODULE PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN

Màn hình như sau sẽ xuất hiện:

Click vào  Dấu cộng (+)  để thêm lịch sự kiện. Bạn có 3 tuỳ chọn:

- iCal 
- Facebook 
- Tuỳ chỉnh

1. iCal

Bạn chọn iCal, màn hình sau đây sẽ xuất hiện:

Bây giờ, hãy mở TAB mới từ trình duyệt Internet của bạn và truy cập Google Calendar bằng tài khoản Gmail của bạn:

- Tạo sự kiện của bạn trên Google Calendar :

- Tìm đường dẫn URL của sự kiện. Để làm điều này click vào “Chia sẻ sự kiện này” :

- Click vào “Chi tiết lịch”

- Click vào “ICAL” trong Địa chỉ Lịch:

- Sao chép đường dẫn URL này và dán nó vào “Đường dẫn URL lịch sự kiện:

Cuối cùng nhấn vào OK để xác nhận sự kiện của bạn.

2. Facebook

Nếu bạn bấm vào Facebook, màn hình sau sẽ xuất hiện:

- Đầu tiên nhập vào tên của Lịch của bạn:

- Sau đó, nhập tên ID Fan Page Facebook của bạn:

Cuối cùng nhấn vào OK để xác nhận sự kiện của bạn.

3. Tuỳ chỉnh

Nếu bạn bấm vào tùy chỉnh, cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

 

Nhập tên của Lịch của bạn và sau đó nhấp vào OK:

Để tạo một sự kiện mới, bạn kích vào Sự kiện:

Bây giờ, nhập tất cả các thông tin cần thiết cho sự kiện của bạn cùng hình ảnh.

Nhập các đường dẫn URL cho các thông tin cần thiết (bạn có thể xây dựng các URL này từ website của bạn hoặc của đối tác, bên thứ 3,4...)

Bạn đã hoàn tất.