2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Hình ảnh

Tính năng này cho phép bạn tạo thư viện hình ảnh trên ứng dụng của bạn. Chúng ta có 5 lựa chọn:

- Tạo thư viện với hình ảnh từ Picasa

- Tạo thư viện với hình ảnh từ Instagram

- Tạo thư viện với hình ảnh từ Flickr

- Tạo thư viện với hình ảnh của riêng bạn

- Tạo thư viện với hình ảnh từ Facebook

Nhưng trước hết, bạn phải kiểm tra xem bạn đã tạo và nhập đúng tất cả các API tương ứng từ các nền tảng Picasa, Instagram, Facebook chưa ?

Xem nó tại đây: 

https://appteng.net/xuất-bản-ứng-dụng/107-làm-thế-nào-để-tạo-api-key-instagram

https://appteng.net/xuất-bản-ứng-dụng/106-làm-thế-nào-để-tạo-api-key-facebook

1. Tạo thư viện với hình ảnh từ Picasa

Hãy bắt đầu đặt tên cho thư viện hình ảnh của bạn. Bạn có thể tạo nhiều thư viện theo các chủ đề khác nhau.

Nhập từ khoá vào ô Tìm kiếm, hệ thống sẽ lấy tất cả hình ảnh liên quan tới từ khoá này.

Bạn cũng có thể lấy tất cả các hình ảnh từ một Album Picasa cụ thể hoặc tài khoản Picasa của bạn bằng cách nhập vào ô Tên thư viện hình ảnh tài khoản Email Picasa của bạn, nhập tên Album đã có trên tài khoản Picasa (Album này phải được đặt ở chế độ công khai), hệ thống sẽ lấy tất cả hình ảnh về ứng dụng của bạn.

2. Tạo thư viện với hình ảnh từ Instagram

Đặt tên thư viện hình ảnh của bạn và nhập từ khoá vào ô Tìm kiếm, hệ thống sẽ lấy tất cả hình ảnh liên quan tới từ khoá này.

3. Tạo thư viện với hình ảnh của riêng bạn

Đặt tên thư viện hình ảnh của bạn và nhấp vào Gửi ảnh của bạn tại ô Tìm kiếm, hệ thống sẽ mở ra tuỳ chọn tải lên hình ảnh từ máy tính của bạn. Lưu ý kích thước tối đa của hình ảnh là : 2000 x 2000 px với định dạng file là .jpg và .png

4. Tạo thư viện với hình ảnh từ Facebook

Nhập ID trang Fan Page Facebook của bạn (bạn lưu ý là trang Fan Page chứ không phải tài khoản Facebook của bạn nhé, ID thường ở dạng số). 

Nhập tên thư viện bạn muốn đặt nếu bạn muốn thư viện của bạn có tên thay vì hiển thị ID trang Fan Page Facebook trong ứng dụng.