2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Video

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hiện tại Google Play cấm sử dụng các ứng dụng tích hợp từ nền tảng YouTube. Chúng tôi khuyến cáo người dùng thận trọng trong việc sử dụng tích hợp YouTube cho ứng dụng của mình. Nếu phát hiện ứng dụng của bạn tích hợp YouTube thì Google Play sẽ xoá ứng dụng hoặc Tài khoản Nhà phát triển của bạn. Bạn chỉ nên sử dụng tích hợp Video YouTube khi:

- Sử dụng ứng dụng trong nội bộ (không xuất bản trên Google Play)

- Bật/Tắt Module có thời hạn trên ứng dụng (nếu ứng dụng được xuất bản trên Google Play)

AppTeng sẽ không chịu trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn Video từ YouTube của bạn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng Podcast hoặc Vimeo.

-----

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE VIDEO

 

Nền tảng AppTeng có thể giúp bạn tích hợp các Video Clip từ Youtube, Podcast và Vimeo. Nếu bạn muốn tích hợp một tuyển tập Video Clip cho kinh doanh hoặc theo các chủ đề riêng, cách tốt nhất là bạn hãy tạo ra các kênh Youtube hoặc Vimeo mà bạn sẽ sử dụng trong Module này.

Bạn cũng có thể tạo các tuyển tập Video Clip chuyên đề từ các nguồn khác ngoài các kênh YouTube, Podcast và Vimeo riêng của mình.

Lưu ý: Hãy ghi nhớ Module Video được sử dụng để hiển thị các danh sách. Nếu bạn chỉ muốn thêm một video duy nhất, hãy sử dụng Module Tuỳ chỉnh. 

Sau đây là các hướng dẫn sử dụng, nó khá đơn giản:

1. YouTube

Nếu bạn có nhiều thư viện Video Clip, hãy bắt đầu bằng cách đặt tên thư viện Video Clip của bạn, giúp người dùng lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng.

Sau đó, trong trường nhập “tìm kiếm”, những gì bạn đang sẽ nhập phụ thuộc vào loại tìm kiếm bạn sẽ chọn:

1.1.Tạo thư viện với các Video Clip lưu trữ:

Sau khi bạn đăng ký các kênh lưu trữ trên Youtube và tải lên các đoạn video trong kênh này.

Nhập tên mà bạn nghĩ ra cho bộ sưu tập Video Clip, sau đó nhập ID của Kênh Youtube trong trường “Tìm kiếm”, chọn tuỳ chọn là “Kênh” cho tuỳ chọn “Loại”:

Ví dụ: đối với Kênh Youtube https://www.youtube.com/channel/UChngQA8nbxnLfHdRf7btIEg

Khi đó, ID của kênh là “UChngQA8nbxnLfHdRf7btIEg“

Ví dụ: cho người dùng Youtube https://www.youtube.com/user/username

Khí đó, ID của người dùng là “Tên đăng nhập“.

Các hình ảnh ví dụ có ở dưới đây:

1.2. Tạo thư viện Video Clip theo chủ đề:

Nhập tên bạn muốn cho bộ sưu tập video của bạn, các từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm trong trường “Tìm kiếm”, chọn tuỳ chọn là “Tìm kiếm” cho tuỳ chọn “Loại”.

Dưới đây là kết quả:

Nếu bạn muốn thêm bộ sưu tập khác, chỉ cần nhấp vào dấu cộng (+) và lặp lại quá trình trên.

2. Podcast

Bạn cũng có thể tích hợp Video Clip từ Podcast. Để làm điều này, bạn phải nhập vào tên của bộ sưu tập video của bạn và đường dẫn URL Podcast của bạn.

3. Vimeo 

Nếu bạn muốn thêm kênh Vidmeo, bạn cần nhập ID của kênh trong trường nhập “Tìm kiếm” và chọn tuỳ chọn “Kênh” trong tuỳ chọn “Loại”. 
Bạn có thể tìm thấy ID kênh  Vimeo ở cuối đường dẫn URL kênh. 

Ví dụ: 
https://vimeo.com/channels/513799

bạn chỉ cần nhập “513799”.

Đối với các tuỳ chọn khác (User, Group, Album), thực hiện tương tự như với Kênh. Bạn chỉ cần nhập ID xuất hiện ở cuối đường dẫn URL. Ví dụ, để nhập khẩu tất cả các Video Clip của người dùng này: 
https://vimeo.com/user24085556

Khi đó bạn nhập “user24085556” trong trường nhập “tìm kiếm” và chọn tuỳ chọn “user” cho tuỳ chọn "Loại".

 Xem thêm: Làm thế nào để nhúng các Video bí mật vào ứng dụng của tôi ?