2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Bảng xếp hạng

Module này giúp bạn có thể tăng tần suất mua hàng hoá dịch vụ, hoặc đơn giản là đăng nhập sử dụng ứng dụng từ khách hàng bằng cách cho họ xếp hạng dựa trên số điểm trong Thẻ khách hàng của họ.

Module chỉ hoạt động nếu Module thẻ khách hàng được tích hợp trong ứng dụng. Người dùng càng có nhiều điểm trong Thẻ khách hàng, vị trí xếp hạng của họ trong bảng xếp hạng càng cao.

Tất cả người dùng đều thấy vị trí của họ trong bảng xếp hạng và bạn có thể tặng quà/khuyến mại cho những người xếp hạng cao. Quà tặng/Khuyến mại càng có giá trị thì càng có nhiều người sử dụng dịch vụ của bạn.

Khoảng thời gian của chương trình Bảng xếp hạng có thể theo tháng hoặc theo tuần. Sau thời gian này, Bảng xếp hạng sẽ quay lại điểm bắt đầu của Bảng xếp hạng với giá trị xếp hạng từ đầu. Đối với Bảng xếp hạng đầu tiên, chúng tôi khuyên nên chọn một khoảng thời gian theo tháng. Khi ngày càng có nhiều người dùng tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động thì khoảng thời gian này có thể được thiết lập theo tuần.