2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Dòng thời gian

Module này cho phép bạn tạo Dòng thời gian với hình ảnh và ý kiến ​​từ người dùng. Nó hoạt động như tường tin tức của Facebook, người dùng có thể tìm thấy tất cả các bài viết mà bạn đã viết trên đó.

Thêm Module Dòng thời gian vào ứng dụng của bạn và Thay đổi tên Module theo ý bạn.

1. Cài đặt bán kính: Tính năng quét các bài viết của thành viên từ vị trí người dùng ứng dụng theo định vị GPS. Nhập theo định dạng km (ví dụ 10km)

2. Thêm bài biết trên dòng thời gian:

Click vào Thêm để tạo Tin tức mới theo hình ảnh hướng dẫn dưới đây:

Nhập Tiêu đề chính, ngày tạo, tiêu đề phụ, nội dung và hình ảnh cho bài viết của bạn.

Người dùng sau đó có thể xem bài viết của bạn:

Người dùng cũng có thể Thích (Like) bài viết, bình luận nội dung, thông báo bài viết không phù hợp.

Bạn cũng có thể Quản trị các bài đăng của bạn và của các thành viên từ Bảng điều khiển

 

 

Người dùng ứng dụng cũng có thể đăng bài viết cùng hình ảnh của họ lên Module Dòng thời gian của bạn.