loading

Đồng bộ OpenCart

Lưu ý: Module cần bạn có bản quyền tích hợp với OpenCart API

Module đồng bộ OpenCart giúp bạn hoàn toàn tích hợp với website OpenCart mã nguồn mở vô cùng phổ biến. Kết nối với API OpenCart (mua riêng) trong tài khoản khách hàng, đơn đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm và hầu hết các chức năng quản lý cửa hàng khác là hoàn toàn tích hợp vào các ứng dụng.

Module này hiện chỉ tương thích với OpenCart v1.5. Nếu bạn cần một phiên bản khác, xin vui lòng với AppTeng để biết thêm chi tiết.

Tính năng, đặc điểm:

- Nhiều Cổng thanh toán được tích hợp.

- Tìm kiếm sản phẩm: Tìm kiếm toàn bộ sản phẩm từ Trang chủ ứng dụng.

- Logo Thương hiệu: Dễ dàng tải lên Logo Thương hiệu từ Module đồng bộ OpenCart

- Danh mục sản phẩm: Tất cả danh mục sản phẩm có thể truy cập từ Trang chủ ứng dụng.

- Chia sẻ Mạng xã hội: Người dùng của bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chia sẻ Mạng xã hội.

- Thuộc tính sản phẩm: Hỗ trợ các sản phẩm với các biến thể chi tiết.

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức