loading

Module Hồ sơ người dùng tuỳ chỉnh

Giới thiệu: Hồ sơ người dùng là một module mạnh mẽ trên nền tảng AppTeng cho phép bạn cấu người dùng bằng cách sử dụng các lĩnh vực tùy chỉnh. Bạn có thể tạo ra các định dạng tuỳ chỉnh thông tin người dùng: văn bản, Multiline text, radio, checkbox, email, ngày vv

Module này sẽ thực hiện khóa các module do bạn chỉ định hoặc các module bắt buộc phải đăng nhập tài khoản để bắt buộc khách hàng sau khi đăng ký/đăng nhập phải nhập vào các thông tin cá nhân của họ (ví dụ số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh nhật….)

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thêm Module vào ứng dụng của bạn;

Bước 2: Tạo Danh mục hồ sơ và tạo các trường dữ liệu cho hồ sơ người dùng, module có 14 tuỳ chọn trường dữ liệu theo thứ tự từ trái qua phải, từ hàng 1 đến hàng 2 như sau (xem hình ảnh):

- Văn bản

- Văn bản dài

- Email

- Số

- Ngày, giờ

- Vị trí địa lý theo GPS

- Hộp Checkbox

- Nút chọn kiểu Radio

- Nút chọn kiểu Thả xuống

- Tuỳ chọn chủ đề Thông báo đẩy (chỉ hoạt động với Module Chủ đề)

- Phân quyền người dùng (chỉ hoạt động với Module Phân quyền người dùng);

- Ngày kỷ niệm, ngày thành lập….;

- Ngày Sinh nhật;

- Số điện thoại có sẵn mã và cờ các quốc gia;

Bạn có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc người dùng của bạn nhập dữ liệu cá nhân họ mà bạn quy định bằng cách tích vào tuỳ chọn: “Trường dữ liệu này bắt buộc nhập”

Bước 3: Từ bây giờ, khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn, hoặc khi họ truy cập các module bắt buộc phải đăng nhập tài khoản, ứng dụng của bạn sẽ yêu cầu họ phải nhập các dữ liệu bắt buộc.

Bước 4: Các dữ liệu người dùng bạn có thể theo dõi trong Bảng điều khiển ứng dụng;

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức