loading

Module Padlock Pro - Phân quyền người dùng

Đây là Module nâng cao của Module Đăng nhập. Nó cho phép bạn phân quyền truy cập các Module khác nhau trên ứng dụng cho từng người dùng.

Module này cho phép bạn khóa các Module hoặc một nhóm Module dựa trên vai trò người dùng khác nhau.
Module này tích hợp với Module Hồ sơ người dung tuỳ chỉnh,  sẽ cho phép người dùng ứng dụng lựa chọn vai trò trong phần đăng ký của họ.

Các tính năng chính của Module:
Chúng ta cùng giả thiết xây dựng ứng dụng cho trường học với 3 loại người dùng ở đây.

1. Học sinh

2. Giáo viên

3. Phụ huynh.

Bạn sẽ tạo ra một vai trò cho mỗi người dung ứng dụng bằng cách tạo ra Module Thư mục và cấp quyền truy cập Module này cho mỗi người.

Tiếp theo bạn tiến hành chỉ định cho mỗi người dùng ứng dụng một vai trò sử dụng  trong phần Quản trị Module này tại Bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng Module này, ứng dụng sẽ tự động chuyển đến thư mục / Vai trò gán cho họ.

Lưu ý: Bạn cần tắt menu Folders / Vai trò từ Bảng điều khiển ứng dụng của bạn để người dùng khách không thể nhìn thấy chúng.

Các tính năng, đặc điểm:

- Bảo vệ / Khóa đơn / nhiều menu / tính năng

- Cấp quyền truy cập 1 module hoặc nhiều module cho một tài khoản

- Xây dựng và cấp quyền truy cập cho người dùng ứng dụng theo cấp độ doanh nghiệp cho từng phòng ban, bộ phận.......

Nếu bạn cấp quyền sử dụng toàn quyền cho một ai đó, họ sẽ có toàn quyền như bạn, những người dùng khác chỉ có quyền truy cập hạn chế dựa trên vai trò của họ đã được thiết lập bởi các tính năng trong Module này.

Lưu ý quan trọng:

- Người dùng có thể sẽ không được chỉ định tự động cho bất kỳ vai trò nào. Khí đó bạn phải thực hiện cấp quyền cho mỗi người dùng mà bạn muốn để họ có quyền truy cập vào các Module được bảo vệ.

- Người dùng có thể phải tự đăng ký hoặc sẽ được bổ sung các quyền truy cập bởi bạn và sau đó sẽ được hiển thị trong Module Đăng nhập theo cấp độ truy cập của họ. 

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức