loading

Module Thăm dò thị trường

Module này giúp bạn tạo ra tính năng Thăm dò thị trường - Thăm dò ý kiến người dùng, khách hàng của bạn về sản phẩm, dịch vụ.....bằng các câu hỏi logic tuần tự theo mô hình riêng của bạn.

Bạn có thể tạo các câu hỏi, câu trả lời có sẵn, các biểu mẫu thăm dò thị trường và khách hàng....Thuật toán TRIGGER LOGIC của AppTeng giúp bạn tạo ra các cuộc Thăm dò thị trường, thăm dò ý kiến khách hàng cực kỳ chất lượng. Ví dụ với các câu hỏi, người dùng có thể nêu ý kiến, hoặc chọn nhanh câu trả lời có sẵn, hoặc bỏ qua nếu họ chưa có câu trả lời.....

Kết quả thăm dò ý kiến sẽ được hiển thị đồ hoạ dễ hiểu như hình ảnh dưới đây:

Module này đặc biệt hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn. Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức