loading

Chia sẻ Mạng xã hội

Tính năng chia sẻ xã hội cho phép người dùng ứng dụng của bạn sử dụng nút chia sẻ nhanh các nội dung trong ứng dụng của bạn qua mạng xã hội hoặc tin nhắn ứng dụng.

Để kích hoạt tính năng cho mỗi Module, bạn chỉ cần chuyển đổi nút “Chia sẻ Mạng xã hội” sang chế độ “Hoạt động” trong mỗi Module.

Ví dụ trong Module Tuỳ chỉnh:

Lưu ý: Bạn sẽ không nhìn thấy một sự khác biệt hay bất kỳ biểu tượng trong màn hình điện thoại trên Bảng điều khiển ứng dụng. Nhưng biểu tượng tính năng chia sẻ mạng xã hội sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn.

Bây giờ, mở ứng dụng của bạn trên thiết bị của bạn. Như bạn có thể thấy, các biểu tượng chức năng chia sẻ xã hội xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình:

Do vậy, người dung ứng dụng của bạn có thể nhanh chóng chia sẻ các bài viết, nội dung, thông tin từ ứng dụng của bạn với các Mạng xã hội của họ, ví dụ: Facebook.

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức