loading

Làm thế nào để thêm các liên kết nội bộ trong ứng dụng ?

Tính năng này cho phép bạn tạo ra các liên kết đến các Module khác trong ứng dụng của bạn:

1. Nếu bạn đang ở trong Module Tùy chỉnh:

Trong trình soạn thảo văn bản, Click vào nút có hình mũi tên và thực hiện thêm Liên kết tới các Module khác trong ứng dụng như hình ảnh hướng dẫn:

2. Nếu bạn đang ở trong Module Mã nguồn:

Click vào "Chèn liên kết trong ứng dụng" và thực hiện thêm Liên kết tới các Module khác trong ứng dụng như hình ảnh hướng dẫn:

Bạn đã hoàn tất.

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức