2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Thế nào là một Cộng tác viên ?

AppTeng áp dụng chính sách Cộng tác viên bán lại ứng dụng di động cho khách hàng.

Cộng tác viên không phải cam kết doanh số, không ràng buộc. Nếu bạn là một Cộng tác viên bán lại ứng dụng di động nền tảng AppTeng, quyền lợi của bạn bao gồm:

- Tham gia các khoá đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nền tảng;

- Nhận các tài liệu, bản cập nhật mới và sớm nhất;

- Nhận chứng chỉ xác nhận Cộng tác viên nền tảng;

- Chủ động sắp xếp thời gian làm việc theo sở thích;

- Các hỗ trợ trực tuyến liên tục và đặc biệt từ Trung tâm Hỗ trợ nền tảng;

- Chính sách hoa hồng chiết khấu trọn đời ứng dụng, tạo thu nhập thường xuyên ổn định mà không tốn quá nhiều công sức;

Một cách mô tả cụ thể về Cộng tác viên như sau:

Bạn là một đại diện thương mại của AppTeng, bạn được quyền tạo, bán ứng dụng di động cho bất kỳ khách hàng là cá nhân, tổ chức nào với số lượng không hạn chế, không cần phải cam kết doanh số, mỗi khi thiết lập thành công một hợp đồng, bạn sẽ được lập tức chiết khấu theo % giá trị hợp đồng dựa trên số tiền doanh thu thực tế. Các công việc còn lại liên quan tới kỹ thuật hệ thống sẽ do AppTeng đảm trách; Khách hàng thanh toán theo tháng bạn sẽ được nhận chiết khấu theo doanh số của tháng, khách hàng thanh toán theo năm bạn sẽ được nhận chiết khấu theo doanh số của năm, một cách lập tức ngay khi AppTeng nhận được tiền thanh toán;

-------------

XEM THÊM:

- Đăng ký Cộng tác viên như thế nào ?