Làm thế nào để có app cho riêng người bán hàng để quản lý bán hàng ?

Bạn đã tạo app bán hàng. Bây giờ bạn muốn có app quản lý đơn hàng của riêng người bán ?

Giải pháp của chúng tôi là bạn tạo thêm 1 app cho người bán hàng, sau đó tích hợp Bảng điều khiển ứng dụng vào app, sau đó người bán có thể sử dụng app để quản lý đơn hàng của mình.

Hướng dẫn tại đây mặc định bạn đã có app bán hàng.

Bước 1: Tạo 1 app mới tại https://appteng.com

Bước 2: Thêm Module Mã nguồn hoặc Module Link hoặc Module Liên kết vào app của bạn.

Xem hướng dẫn sử dụng Module Mã nguồn tại đây

Xem hướng dẫn sử dụng Link tại đây

Xem hướng dẫn sử dụng Module Liên kết tại đây

Bước 3: Xuất bản ứng dụng.

Bạn cũng có thể chọn giải pháp tích hợp luôn phần Quản trị bán hàng trong app bán hàng bằng cách Thêm Module tuỳ chọn trong 3 Module trên trong ứng dụng bán hàng, đừng lo lắng vì khách hàng không thể truy cập nó nếu không có mật khẩu.

Bạn đã hoàn tất.