Lạm dụng thiết bị và mạng

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng can thiệp, làm gián đoạn, làm hỏng hoặc truy cập trái phép thiết bị của người dùng, các thiết bị khác hoặc máy tính, máy chủ, mạng, giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ứng dụng khác trên thiết bị, dịch vụ bất kỳ của AppTeng, Apple, Google, mạng của nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Sau đây là một số ví dụ về các vi phạm thường gặp:

 

  • Những ứng dụng chặn hoặc can thiệp một ứng dụng khác hiển thị quảng cáo.
  • Những ứng dụng lừa đảo trong trò chơi ảnh hưởng đến việc chơi trò chơi của các ứng dụng khác.
  • Những ứng dụng hỗ trợ hoặc hướng dẫn cách xâm nhập vào các dịch vụ, phần mềm hoặc phần cứng hoặc né tránh các biện pháp bảo vệ bảo mật.
  • Những ứng dụng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hay API theo cách vi phạm điều khoản dịch vụ.
  • Những ứng dụng tìm cách vượt qua quản lý điện năng hệ thống mà không đủ điều kiện để được đưa vào danh sách cho phép.