Dòng tin tức

Module này cho phép bạn tạo Trang tin tức với hình ảnh và ý kiến từ người sử dụng ứng dụng của bạn. Nó hoạt động như một bức tường tin tức, người dùng có thể tìm thấy tất cả các bài viết mà bạn đã viết trên đó.

Để tạo Tin tức, trước hết bạn nên tải lên Logo - icons của bạn:

Sau đó bấm vào dấu Cộng (+) và tạo ra tin tức của bạn. Nội dung của bạn nên đơn giản và ngắn, người dùng sẽ đọc nó trên thiết bị di động của họ vì vậy nó nên ngắn gọn. Chèn hình ảnh nếu bạn có thể.

Đây là kết quả:

 

 

Bạn có thể chọn một thiết kế cho trang này bằng cách chọn từ các mẫu thiết kế trong phần thiết kế của Module giống như các Module khác:

Bạn đã hoàn thành.