Câu hỏi thường gặp của Chương trình đại lý

Làm thế nào để đăng ký Đại lý bán hàng AppTeng ?

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng. Truy cập TẠI ĐÂY...

Định mức Hoa hồng trọn đời được quy định thế nào ?

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia...

Định mức Hoa hồng Phát triển dành cho Đại lý AppTeng.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia...

Hoa hồng phát triển là gì ?

Hoa hồng phát triển là khoản hoa hồng chiết khấu chi trả cho việc Phát triển Kênh đại lý bán hàng mới mà AppTeng chi...

Hoa hồng bán hàng là gì ?

Hoa hồng bán hàng là khoản hoa hồng chiết khấu, mà AppTeng trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa AppTeng...

Chương Trình Đại Lý AppTeng là gì ?

Chương trình Đại lý AppTeng là việc cho phép bất cứ ai đăng ký tham gia Quảng bá, Giới thiệu và Bán các Sản phẩm...

Là Đại lý, tôi có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ cho chính tôi hoặc cho khách hàng khác không ?

Câu trả lời là CÓ. Là Đại lý, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm...

Đại lý gốc là gì ?

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý của AppTeng, mặc dù bạn có thể là Đại lý thứ cấp của một Đại lý...

Có Mã giới thiệu riêng để tôi cung cấp cho Khách hàng tiềm năng không ?

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công...

Hoa hồng trọn đời

AppTeng áp dụng chính sách Hoa hồng trọn đời, có nghĩa là một khách hàng được bạn giới thiệu tới AppTeng và thực hiện mua...