Hướng dẫn thực hiện

Phiếu giảm giá cho khách hàng

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và...

Mã QR của Đại lý

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và...

Chia sẻ Mạng xã hội

Trong Chương trình Đại lý AppTeng, bạn có thể sử dụng Tài khoản Mạng xã hội của bạn như: Facebook, Instagram, TikTok, Tweeter, Emai….để chia...