Kiến thức chung

Hướng dẫn cấu hình SMTP Gmail miễn phí

Ghi chú quan trọng: Hướng dẫn này không thể làm việc với các tài khoản sử dụng dịch vụ Email trả phí của Google (Email...

Làm thế nào khi tôi đột ngột không thể truy cập các Nền tảng của AppTeng ?

Dữ liệu của bạn được bảo mật hoàn toàn dựa trên rất nhiều lớp bảo mật trong hệ thống Platform Core và tại Máy chủ...

Slug là gì?

Slug là một phần của URL xác định duy nhất trên một trang và nó ở định dạng dễ đọc bởi cả người dùng và...