Làm thế nào để sử dụng phiên bản với Tên miền riêng ?

Edu Go Free là Phiên bản Miễn phí dành cho Giáo dục, áp dụng cho các Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào...