Thiết lập hệ thống Trường học

Thay đổi màu sắc giao diện Bảng điều khiển của Trường học – Cơ sở giáo dục

Edu Go Free của AppTeng có 16 tuỳ chọn màu sắc cho giao diện Bảng điều khiển. Để thay đổi màu sắc giao diện Bảng...

Làm thế nào để tích hợp ZOOM với nền tảng Edu Go Free ?

Bước 1: Tạo Tài khoản ZOOM tại Cổng thông tin Zoom Market Place và làm theo tất cả các bước để hoàn thành “Tài khoản...